Wat zou je kunnen doen als....

 • je klant uit China niet geïnteresseerd lijkt in de bespreking?

 • je collega uit India zijn bijdrage niet levert zoals duidelijk afgesproken?

 • je zakenpartner uit Frankrijk wel onderhandelt maar niet mag ondertekenen?

 • je baas uit Japan een onmogelijke opdracht geeft?

 • je medewerker uit Hongarije een probleem niet tijdig aangeeft?

Herken je dergelijke situaties? 

Ze gebeuren elke dag, over de hele wereld. Hoe los je dit op? Hoe ga je met de situatie om? 

Onze wereld wordt steeds multicultureler en kleurrijker. Ben jij daar klaar voor?

Ons leven, ons werk, onze buurt en ons eten worden steeds internationaler. Sommige van onze collega’s hebben een andere achtergrond en steeds vaker staat hun bureau op een ander continent. 

Samenwerken in een multinationaal team is niet altijd even makkelijk. Kleine misverstanden kunnen grote frustratie opleveren. Cultuurverschillen zijn de hoofdreden voor het falen van internationale mergers & acquisitions (70%).

 

Wij begeleiden en ondersteunen bij onderwerpen als

Interculturelle Communicatie                (Artikel - Info)

Leadership: Leiderschap in een internationale omgeving     (Artikel - Info)

Trust: Vertrouwen opbouwen in een multicultureel en virtueel team  (Interview - Projecten)

Voorbereiding voor een Expat                (YouTube  - Info)

D&I in het DNA van je organisatie         (Artikel - Lezingen - Projecten)

Brigitte Opel heeft in verschillende landen gewoond en gewerkt en heeft de impact van cultuurverschillen zelf meegemaakt. Haar ervaringen gebruikt zij nu in combinatie met het de theorieën van Geert Hofstede om de communicatie en het samenwerken in internationalen teams te verbeteren. Daardoor kunnen innovatievere oplossingen gevonden en betere resultaten geboekt worden. 

In de cursussen en trainings leer je welke misverstanden een culturele kern hebben en verschillende manieren hoe je de misverstanden kunt oplossen.

 

Prof. Geert Hofstede heeft in 1965 een wereldwijde studie over cultuurverschillen in communicatie, voorkeuren en gedrag doorgevoerd. Hij heeft in het “Hofstede model van nationale culturen" verschillende dimensies gedefineerd die de voorkeuren in een samenleving beschrijven die zich van de voorkeuren van een andere groep onderscheiden. Zijn onderzoek en resultaten werden sindsdien regelmatig opnieuw gevalideerd. Zij vormen de basis voor workshops, lezingen en trainingen voor interculturele communicatie en internationaal samenwerken door de consultants van Hofstede Insights

call

T: + 31-6-2955 2372

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Yousefs
 • YouTube Social Icon

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com

GDPR: We handle your contact information with the utmost care and security, according to the GDPR provisions